ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนสิงหาคม 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
22 สิงหาคม 2557 19,250 (-200) 19,350 (-200)  
21 สิงหาคม 2557 19,450 (-50) 19,550 (-50)  
20 สิงหาคม 2557 19,500 (-50) 19,600 (-50)  
19 สิงหาคม 2557 19,550 (0) 19,650 (0)  
18 สิงหาคม 2557 19,550 (-100) 19,650 (-100)  
16 สิงหาคม 2557 19,650 (-100) 19,750 (-100)  
15 สิงหาคม 2557 19,750 (0) 19,850 (0)  
14 สิงหาคม 2557 19,750 (0) 19,850 (0)  
13 สิงหาคม 2557 19,750 (-50) 19,850 (-50)  
11 สิงหาคม 2557 19,800 (-50) 19,900 (-50)  
09 สิงหาคม 2557 19,850 (-150) 19,950 (-150)  
08 สิงหาคม 2557 20,000 (200) 20,100 (200)  
07 สิงหาคม 2557 19,800 (200) 19,900 (200)  
06 สิงหาคม 2557 19,600 (50) 19,700 (50)  
05 สิงหาคม 2557 19,550 (-50) 19,650 (-50)  
04 สิงหาคม 2557 19,600 (0) 19,700 (0)  
02 สิงหาคม 2557 19,600 (100) 19,700 (100)  
01 สิงหาคม 2557 19,500 (-50) 19,600 (-50)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว