ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
24 กรกฎาคม 2557 19,500 (-250) 19,600 (-250)  
22 กรกฎาคม 2557 19,750 (-100) 19,850 (-100)  
21 กรกฎาคม 2557 19,850 (-50) 19,950 (-50)  
19 กรกฎาคม 2557 19,900 (-100) 20,000 (-100)  
18 กรกฎาคม 2557 20,000 (250) 20,100 (250)  
17 กรกฎาคม 2557 19,750 (50) 19,850 (50)  
16 กรกฎาคม 2557 19,700 (-150) 19,800 (-150)  
15 กรกฎาคม 2557 19,850 (-400) 19,950 (-400)  
14 กรกฎาคม 2557 20,250 (50) 20,350 (50)  
10 กรกฎาคม 2557 20,200 (50) 20,300 (50)  
09 กรกฎาคม 2557 20,150 (0) 20,250 (0)  
08 กรกฎาคม 2557 20,150 (0) 20,250 (0)  
07 กรกฎาคม 2557 20,150 (-50) 20,250 (-50)  
05 กรกฎาคม 2557 20,200 (50) 20,300 (50)  
04 กรกฎาคม 2557 20,150 (-50) 20,250 (-50)  
03 กรกฎาคม 2557 20,200 (-50) 20,300 (-50)  
02 กรกฎาคม 2557 20,250 (-50) 20,350 (-50)  
01 กรกฎาคม 2557 20,300 (150) 20,400 (150)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว