ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนกันยายน 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
20 กันยายน 2557 18,500 (-150) 18,600 (-150)  
19 กันยายน 2557 18,650 (-50) 18,750 (-50)  
18 กันยายน 2557 18,700 (-150) 18,800 (-150)  
17 กันยายน 2557 18,850 (0) 18,950 (0)  
16 กันยายน 2557 18,850 (50) 18,950 (50)  
15 กันยายน 2557 18,800 (50) 18,900 (50)  
13 กันยายน 2557 18,750 (-50) 18,850 (-50)  
12 กันยายน 2557 18,800 (-150) 18,900 (-150)  
11 กันยายน 2557 18,950 (-100) 19,050 (-100)  
10 กันยายน 2557 19,050 (0) 19,150 (0)  
09 กันยายน 2557 19,050 (-100) 19,150 (-100)  
08 กันยายน 2557 19,150 (-50) 19,250 (-50)  
06 กันยายน 2557 19,200 (50) 19,300 (50)  
05 กันยายน 2557 19,150 (-100) 19,250 (-100)  
04 กันยายน 2557 19,250 (0) 19,350 (0)  
03 กันยายน 2557 19,250 (-150) 19,350 (-150)  
02 กันยายน 2557 19,400 (0) 19,500 (0)  
01 กันยายน 2557 19,400 (0) 19,500 (0)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว