ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนธันวาคม 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
03 ธันวาคม 2557 18,600 (-50) 18,700 (-50)  
02 ธันวาคม 2557 18,650 (750) 18,750 (750)  
01 ธันวาคม 2557 17,900 (-250) 18,000 (-250)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว