ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนตุลาคม 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
22 ตุลาคม 2557 19,050 (100) 19,150 (100)  
21 ตุลาคม 2557 18,950 (50) 19,050 (50)  
20 ตุลาคม 2557 18,900 (-50) 19,000 (-50)  
18 ตุลาคม 2557 18,950 (0) 19,050 (0)  
17 ตุลาคม 2557 18,950 (0) 19,050 (0)  
16 ตุลาคม 2557 18,950 (100) 19,050 (100)  
15 ตุลาคม 2557 18,850 (0) 18,950 (0)  
14 ตุลาคม 2557 18,850 (0) 18,950 (0)  
13 ตุลาคม 2557 18,850 (100) 18,950 (100)  
11 ตุลาคม 2557 18,750 (50) 18,850 (50)  
10 ตุลาคม 2557 18,700 (-50) 18,800 (-50)  
09 ตุลาคม 2557 18,750 (50) 18,850 (50)  
08 ตุลาคม 2557 18,700 (150) 18,800 (150)  
07 ตุลาคม 2557 18,550 (200) 18,650 (200)  
06 ตุลาคม 2557 18,350 (-50) 18,450 (-50)  
04 ตุลาคม 2557 18,400 (-250) 18,500 (-250)  
02 ตุลาคม 2557 18,650 (150) 18,750 (150)  
01 ตุลาคม 2557 18,500 (-100) 18,600 (-100)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว