ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนสิงหาคม 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว