ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
24 พฤศจิกายน 2557 18,550 (0) 18,650 (0)  
22 พฤศจิกายน 2557 18,550 (100) 18,650 (100)  
21 พฤศจิกายน 2557 18,450 (150) 18,550 (150)  
20 พฤศจิกายน 2557 18,300 (-150) 18,400 (-150)  
19 พฤศจิกายน 2557 18,450 (150) 18,550 (150)  
18 พฤศจิกายน 2557 18,300 (0) 18,400 (0)  
17 พฤศจิกายน 2557 18,300 (-50) 18,400 (-50)  
15 พฤศจิกายน 2557 18,350 (350) 18,450 (350)  
14 พฤศจิกายน 2557 18,000 (0) 18,100 (0)  
13 พฤศจิกายน 2557 18,000 (-50) 18,100 (-50)  
12 พฤศจิกายน 2557 18,050 (150) 18,150 (150)  
11 พฤศจิกายน 2557 17,900 (-200) 18,000 (-200)  
10 พฤศจิกายน 2557 18,100 (-100) 18,200 (-100)  
08 พฤศจิกายน 2557 18,200 (450) 18,300 (450)  
07 พฤศจิกายน 2557 17,750 (50) 17,850 (50)  
06 พฤศจิกายน 2557 17,700 (-300) 17,800 (-300)  
05 พฤศจิกายน 2557 18,000 (0) 18,100 (0)  
04 พฤศจิกายน 2557 18,000 (0) 18,100 (0)  
03 พฤศจิกายน 2557 18,000 (-100) 18,100 (-100)  
01 พฤศจิกายน 2557 18,100 (-300) 18,200 (-300)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว