ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนกันยายน 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
02 กันยายน 2557 19,400 (0) 19,500 (0)  
01 กันยายน 2557 19,400 (0) 19,500 (0)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว