ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
01 พฤศจิกายน 2557 18,100 (-300) 18,200 (-300)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว