ราคาทองคำแท่งย้อนหลัง เดือนเมษายน 2557
วันที่ ซื้อ ขาย หมายเหตุ
23 เมษายน 2557 19,650 (50) 19,750 (50)  
22 เมษายน 2557 19,600 (50) 19,700 (50)  
21 เมษายน 2557 19,550 (-150) 19,650 (-150)  
19 เมษายน 2557 19,700 (0) 19,800 (0)  
18 เมษายน 2557 19,700 (-100) 19,800 (-100)  
17 เมษายน 2557 19,800 (0) 19,900 (0)  
16 เมษายน 2557 19,800 (-300) 19,900 (-300)  
12 เมษายน 2557 20,100 (0) 20,200 (0)  
11 เมษายน 2557 20,100 (100) 20,200 (100)  
10 เมษายน 2557 20,000 (50) 20,100 (50)  
09 เมษายน 2557 19,950 (50) 20,050 (50)  
08 เมษายน 2557 19,900 (-50) 20,000 (-50)  
07 เมษายน 2557 19,950 (0) 20,050 (0)  
05 เมษายน 2557 19,950 (200) 20,050 (200)  
04 เมษายน 2557 19,750 (-50) 19,850 (-50)  
03 เมษายน 2557 19,800 (200) 19,900 (200)  
02 เมษายน 2557 19,600 (-50) 19,700 (-50)  
01 เมษายน 2557 19,650 (-200) 19,750 (-200)  

(-) หมายถึง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่แล้ว
(-) หมายถึง ราคาลดลงจากวันที่แล้ว