ราคาทองคำ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2558


อัปเดทล่าสุดเมือ 28 มีนาคม 2558 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 18,450 18,550
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,176.80 18,950
ทองรูปพรรณ 99.99% 18,828.70 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,359.20 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,186.40 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,367.20 -