ราคาทองคำ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558


อัปเดทล่าสุดเมือ 29 มกราคม 2558 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,700 19,800
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,420 20,200
ทองรูปพรรณ 99.99% 20,117.30 -
ทองรูปพรรณ 90% 17,478 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,732.16 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,791.68 -