ราคาทองคำ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 16 เมษายน 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,800 19,900
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,510.90 20,300
ทองรูปพรรณ 99.99% 20,223.40 -
ทองรูปพรรณ 90% 17,559.80 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,777.64 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,822 -