ราคาทองคำ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 24 เมษายน 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,650 19,750
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,359.30 20,150
ทองรูปพรรณ 99.99% 20,056.70 -
ทองรูปพรรณ 90% 17,423.40 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,717 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,776.52 -