ราคาทองคำ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 22 พฤศจิกายน 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 18,550 18,650
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,283 19,050
ทองรูปพรรณ 99.99% 18,950 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,454.70 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,231.88 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,397.52 -