ราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2558


อัปเดทล่าสุดเมือ 18 เมษายน 2558 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 18,400 18,500
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,131.40 18,900
ทองรูปพรรณ 99.99% 18,783.20 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,318.20 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,156.08 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,352.04 -