ราคาทองคำ ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 24 ตุลาคม 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 18,850 18,950
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,571 19,350
ทองรูปพรรณ 99.99% 19,238 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,713.90 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,353.16 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,503.64 -