ราคาทองคำ ประจำวันที่ 03 ธันวาคม 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 03 ธันวาคม 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 18,600 18,700
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,328.40 19,100
ทองรูปพรรณ 99.99% 18,995.50 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,495.60 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,247.04 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,412.68 -