ราคาทองคำ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 22 ตุลาคม 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,050 19,150
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,768.10 19,550
ทองรูปพรรณ 99.99% 19,450.30 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,891.30 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,444.12 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,564.28 -