ราคาทองคำ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 26 กรกฎาคม 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,600 19,700
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,313.80 20,100
ทองรูปพรรณ 99.99% 20,011.20 -
ทองรูปพรรณ 90% 17,382.50 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,686.68 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,761.36 -