ราคาทองคำ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 20 กันยายน 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 18,500 18,600
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,237.50 19,000
ทองรูปพรรณ 99.99% 18,904.50 -
ทองรูปพรรณ 90% 16,413.70 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,201.56 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,382.36 -