ราคาทองคำ ประจำวันที่ 01 กันยายน 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 01 กันยายน 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,400 19,500
ทองรูปพรรณ 96.5% 19,116.80 19,900
ทองรูปพรรณ 99.99% 19,814.10 -
ทองรูปพรรณ 90% 17,205.10 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,595.72 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,685.56 -