ราคาทองคำ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2557


อัปเดทล่าสุดเมือ 22 สิงหาคม 2557 10:25

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง 96.5% 19,250 19,350
ทองรูปพรรณ 96.5% 18,965.20 19,750
ทองรูปพรรณ 99.99% 19,647.40 -
ทองรูปพรรณ 90% 17,068.60 -
ทองรูปพรรณ 50% 8,535.08 -
ทองรูปพรรณ 40% 6,640.08 -